อานิสงค์ของการพิมพ์หนังสือสวดมนต์แจกเป็นทาน

Posted by admin on November 11, 2016
สินค้า

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c

 

การที่เราพิมพ์หนังสือสวดมนต์แจก คนที่เขาได้รับและสวดมนต์ตามหนังสือเล่มนั้นก็จะได้รับอานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ โดยหลวงพ่อจรัญท่านได้กล่าวไว้ว่าการสวดมนต์บทพระพุทธคุณจะช่วยให้ลูกหลานของเรามีระเบียบวินัยที่ดี , ลูกหลานจะไม่เถียง เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ และวางตัวได้อย่างเหมาะสม, เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว ก็จะเป็นลูกหลานที่ดีของคุณพ่อ คุณแม่เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคม รวมถึงผู้ที่ได้สวดบทพระพุทธคุณเป็นประจำจะเจริญรุ่งเรือง จะรวย จะสวย จะดี จะมีปัญญา จะสมปรารถนาในสิ่งดีงามทุกประการตลอดไป โดยการสวดมนต์บทพระพุทธคุณให้เราสวดให้ได้จบตามอายุแต่เกินมาหนึ่งจบ เช่น อายุ 25ปี ก็สวดบทพระพุทธคุณ 26 จบทุกวัน เป็นต้น

พิมพ์หนังสือสวดมนต์แจกเป็นทาน ถือเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชนที่มีความมุ่งมั่นให้คนอื่นๆ สามารถสวดมนต์ทำกุศลให้กับตัวของเขาเองได้แม้อยู่ที่บ้าน และการพิมพ์หนังสือสวดมนต์แจกเป็นทานตามที่อื่นๆ นั้น ยกตัวอย่างการได้กุศลผลบุญจากการพิมพ์หนังสือสวดมนต์ด้วยกัน 6 ข้อ คือ

1. ขจัดเคราะห์ภัยของเราจากเคราะห์ภัยที่ใหญ่ให้บรรเทาลง หรือขจัดเคราะห์ภัยเล็กน้อยให้หายไป

2. วิญญาณบรรพบุรุษของเราจะไปสู่สุคติ

3. ครัวเรือนของเราจะมีความสิริมงคล

4. ไม่ว่าเราจะคิดทำอะไรก็จะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือ

5. ได้บุญวาสนา และมีอายุที่ยืนยาวนาน

6. เป็นบารมีช่วยคุ้มครองลูกหลานของเราให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข

สำหรับใครที่ต้องการซื้อหนังสือสวดมนต์เพื่อนำไปแจกจ่ายในงานบุญต่างๆ สถานที่ต่างๆ หรือนำไปเก็บไว้สวดมนต์เป็นของตัวเอง ทางร้านของเรามีความยินดีในการให้คำปรึกษา คำแนะนำ และให้บริการ พิมพ์หนังสือสวดมนต์แจกเป็นทาน ในราคาที่ย่อมเยาว์

Tags: ,

Comments are closed.