บริการแปลเอกสารตามความต้องการของคุณ

Posted by admin on February 25, 2023
บริการ

มีบริษัทมากมายที่ให้บริการแปลเอกสาร และแต่ละบริษัทมีกระบวนการและระบบวิธีการให้บริการที่ตนนำเสนอเป็นของตนเอง หากนี่เป็นครั้งแรกของคุณที่จะใช้บริการเหล่านี้ สิ่งสำคัญคือคุณต้องรู้ว่าระบบของพวกเขาจะเหมาะกับคุณหรือไม่ มีเอกสารประเภทต่าง ๆ ที่ต้องแปล และแต่ละประเภทก็มีแนวทางที่แตกต่างกันเพื่อให้งานออกมาถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว สิทธิบัตร สคริปต์ คู่มือ นโยบายบริษัท ขั้นตอนการดำเนินงานมาตรฐาน และตำราเป็นเพียงบางส่วนของเอกสารที่ต้องมีการแปล วิธีที่บริษัทใช้ในการแปลสคริปต์อาจใช้ได้ผลกับเอกสารประเภทนี้

แปลเอกสารแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อใช้กับเอกสารประเภทอื่น เช่น สิทธิบัตรหรือคู่มือ ก่อนที่คุณจะจ้างบริษัทที่คุณคิดว่าเหมาะกับคุณหรือคุณมั่นใจว่าสิ่งที่พวกเขาเสนอนั้นดีที่สุด คุณต้องพิจารณาข้อมูลในเอกสารของคุณก่อน สิทธิบัตร สคริปต์ คู่มือ ตำราเรียน และเอกสารในรูปแบบอื่นๆ อาจเป็นเอกสารปกติหรือเอกสารทางเทคนิคก็ได้ สิ่งนี้ต้องเป็นพื้นฐานของคุณในการเลือกบริษัทที่จะทำงานให้คุณ พวกเขาอาจมีประสิทธิภาพและแม่นยำและแปลเอกสารปกติได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขามีประสบการณ์หรือบุคลากรที่จำเป็นในการแปลเอกสารทางเทคนิคที่ซับซ้อน 

กระบวนการในการแปลเอกสาร ราคาถูกทางเทคนิคนั้นแตกต่างอย่างมากจากกระบวนการที่ใช้ในการแปลเอกสารทั่วไป เอกสารทางเทคนิคประกอบด้วยคำศัพท์ วลี สัญลักษณ์ หรือสมการที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสาขาวิชานั้นๆ ต้นฉบับทางการแพทย์หรือวิศวกรรมเป็นตัวอย่างของเอกสารทางเทคนิค เอกสารประเภทนี้ไม่สามารถแปลได้อย่างถูกต้องโดยผู้ที่ไม่มีความรู้หรือไม่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ วิธีที่มีประสิทธิภาพที่รู้จักกันดีในการจัดการกับการแปลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารประเภทนี้คือให้ผู้เชี่ยวชาญของหัวข้อนั้นทำงานร่วมกับนักแปลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องหรือดีกว่านั้น

หากผู้เชี่ยวชาญของพวกเขาก็เป็นนักแปลด้วย 

มองหาบริษัทที่มีบุคลากรเหล่านี้หรือใช้วิธีแปลเอกสารประเภทนี้ คุณต้องหลีกเลี่ยงผู้ที่เสนอการแปลโดยใช้เครื่องจักรเมื่อเกี่ยวข้องกับเอกสารประเภทนี้ วิธีที่ดีที่สุดในการแปลเอกสารทั่วไปคือการใช้เครื่อง บางบริษัทมีเทคโนโลยีในการแปลเอกสารโดยใช้เครื่องที่ตั้งโปรแกรมไว้ กระบวนการนี้เร็วกว่าเมื่อเทียบกับการแปลด้วยตนเอง และยังแม่นยำเมื่อเกี่ยวข้องกับเอกสารทั่วไป เอกสารทั่วไปไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางเทคนิคหรือคำศัพท์เฉพาะเจาะจงสำหรับสาขาวิชาเฉพาะ นักแปลเพียงอย่างเดียวสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

มีหลายบทความที่ให้คำแนะนำคุณเกี่ยวกับวิธีเลือกบริษัทแปลที่เหมาะสมอยู่แล้ว แต่มีบทความไม่มากที่บอกวิธีตรวจสอบการแปลเอกสารเมื่อส่งกลับถึงคุณ ต่อไปนี้เป็นรายการตรวจสอบบางส่วนที่คุณหรือบรรณาธิการจะต้องให้ความสำคัญเมื่อตรวจทานเอกสารที่แปล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาด ค่อนข้างชัดเจนว่าเหตุใดจึงสำคัญ เอกสารที่เขียนไม่ดีจะดูในลักษณะเดียวกันในทุกภาษา ไม่มีใครชอบมัน คุณจะสามารถมั่นใจได้ว่าคุณได้รับเอกสารที่ปราศจากข้อผิดพลาดโดยการเลือกนักแปลอย่างระมัดระวัง ให้ความสนใจกับรายการคุณสมบัติที่มีให้พร้อมกับบริการแปลเอกสารของพวกเขา บริษัทรับแปลเอกสารบางแห่งมีคุณลักษณะการแก้ไขและจัดรูปแบบในขณะที่บางแห่งไม่มี 

แปลเอกสาร

Comments are closed.